Bilim Atölyeleri

Bilim atölyeleri, öğrencilerin fen ve teknoloji konularını keşfetmelerine ve deneyler yapmalarına olanak sağlayan eğitim materyalleridir.
Yaşayarak öğrenme, deneyimler yoluyla öğrenme anlamına gelir. Bu yaklaşım, öğrencilerin bir konuyu öğrenmek için etkin katılımını ve uygulamayı teşvik eder. Bu sayede, öğrencilerin öğrenme süreci daha eğlenceli ve anlamlı hale gelir.
Yaşayarak öğrenmenin bazı avantajları şunlardır:
  • Öğrencilerin daha iyi kavrama yeteneği gelişir.

  • Öğrencilerin özgüveni artar.

  • Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımı teşvik edilir.

  • Öğrencilerin yaratıcılıkları desteklenir.

Yerinde görerek öğrenme, öğrenme sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimlerin de edinilmesini içeren bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri gerçek dünya uygulamalarında kullanarak, işin doğası ve pratik uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri hedeflenir.