Robotik kodalama

Robotik kodlama çocukların problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirir. Robotik kodlama, çocukların sorunları bölümlere ayırarak çözüm yollarını araştırmalarına olanak tanır. Bu süreçte, çocuklar mantıksal düşünme becerilerini geliştirir, adım adım bir çözüm yolu oluşturur ve sonunda sorunu çözmek için doğru kodu yazarlar.

Alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerimizle teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratik olarak tecrübe ederek kendi aralarında robot yarışları yapıyorlar.